Царинско Работење

ЕУРЕКА ИНФОРМАТИКА е посебно специјализирана за програми кои обработуваат царински постапки.

Апликации за Царински постаки

  • Евиденција за Поедноставена постапка за Овластен Испраќач
  • Евиденција за Поедноставена постапка за Овластен Примач
  • Царински Склад
  • Царински Терминал
  • Царински Гаранции
  • Интегрирано Царинско Работење ( Увоз, Извоз, Транзит)