Еурека Информатика

Создаваме софтвер повеќе од три децении!
Тим од посветени и креативни професионалци!

Одлична соработка со нашите клиенти!
Во работата сме поддржани и од EBRD и Фондот за иновации!

Создаваме софтвер веќе повеќе од три децении! Нашата екипа е составена од ангажирани и иновативни професионалци!

            Нашата соработка со клиентите е извонредна, базирана на взаемно почитување и заеднички интерес за развој и напредок!

                                                                                                                               

    

                                       Имаме поддршка од ЕБРД и Фондот за иновации, што дополнително ги потврдува нашите квалитети и посветеност кон перформансите!