Благајна

Оваа програма за управување со благајна е интегриран систем дизајниран за ефикасно и точно управување со финансиските трансакции на компанијата. Со низа од функционалности и можности, програмата овозможува контрола и преглед на сите аспекти на благајната операција. Постои можност за интегрирање на програмите меѓусебно.

Плаќања:

  • Програмата овозможува креирање на благајни и следење на сите плаќања и трансакции што се извршени преку благајната.
  • Можности за креирање на извештаи за финансиската состојба, вклучувајќи ги сите плаќања и влогови.
  • Систем за безбедност и авторизација за контрола на пристапот до благајната и обезбедување на трансакциите.

Листа на функции:

Креирање на благајни

Преглед на благајна

Касов извештај

Преглед по основи